ASAL USUL DESA KARANG TENGAHASAL USUL DESA KARANG TENGAH

Ing zaman mbien wonten wong sing saakti mandraguna.wong niku jenenge aji karang ,aji karang meniku seneng maring kembang desa sing uripe serba mewah .aji karang niku wong sing ora duwe ,amargi aji karang akeh saingane ,aji karang nggunakaken kesaktianipun kangge nggolet duwit sing akh akeeh.

Jenengipun kembang desa niku yaniku enah. Sesampunipun aji karang duwe duwit akeh aji karang meniku langsung nggoleti enah kangge di lamar.nanging enah tesih mboten gelem di lamar neng aji karang meniku. Amargi enah tesih njaluk panjulukan yaiku aji karang supados mindahaken umaeh enah maring tengah tengah sabin. Aji karang meniku menyanggupi permintaan enah meniku.amargi aji karang duwe kesaktian,umah enah niku bisa di pindah teng tengah tengah sabin. Sesampunipun aji karang mindah umaeh enah,aji karang langsung nagih janjine enah,enah pun nepati janjine nipun.

Aji karang lan enah akhirnipun menikah lan gade putra gangsal,lan putranipun njaluk umah neng jejer umaeh wong tuwane niku.amrgi teng sabin meniku akeh umah jadi teng aji karang njenengi desa karang tengah .desa sing umaeh diubengi teng sabin sabin utawi umah sing neng tengah tengah sawah.
1 Response to "ASAL USUL DESA KARANG TENGAH"

MS STUDIO mengatakan...

betulan kah artikel ini ya,,,,

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
powered by Blogger | For Blogservices