ASAL USULIPUN DESA KALIALANG


ASAL USULIPUN DESA KALIALANG

Dek Jaman biyen wonten tiyang ingkang sekti mandraguna nanging nduweni watek awan inggih punika sok sawenang-wenang lan suthakah, aranipun Sutingkir. Sawijining dinten wonten pengembara naminipun raden Suradiwangsa putrane Ratu Solo kepanggih kalian sutingkir lan priksa Sutingkir saweg nerwasa wong ingkang sampun sepuh sajatosipun raden Suradiwangsa bade mbiyantu nanging mboten saged, amargi raden Suradiwangsa ngerti kasekktiane dereng saged ngalahake sutingkir. Suradiwangsa banjur tapa, sawise tapa pitung dina raden Suradiwangsa di temoni neng ula gedhe. Ulanipun matur menawa dheweke saged mbiyantu Raden Suradiwangsa, nanging syarate kudu manggon wonten dhusun punika. Salajengipun Raden Suradiwangsa nyanggupi, banjur ulani punika malik dados pusaka awujud keris.

Sasampunipun Raden Suradiwangsa nekani Sutingkir saperlu adu tandhing, sesampunipun adu tandhing kanthi ngethokake kadigdayane, Sutingkir kalah. Sutingkir banjur mlajar saking dusun marang wana.

Raden Suradiwangsa nancepaken kerisipun ing bumi supados Sutingkir mboten wangsul malih teng dusun menika. Sesampunipun keris dipun tunjlepaken banjur wonten jaweh ageng sanget, enjingipun warga sami geger amargi ningali dusunipun sampun dialang-alangi lepen utawa diubengi kali. Saking kedadosan punika dusuni pun diasmani dusun “Kalialang” inggih punika saking tembung “kali” lan “malang” ,banjur Raden Suradiwangsa dados lurah ingkang wiwitan wonten dhusun Kalialang.
No Response to "ASAL USULIPUN DESA KALIALANG"

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
powered by Blogger | For Blogservices